• The Eddie Stubbs ShowThursday, 7:00 pm - 11:59 pm